หลักการหางาน

วิเคราะห์ผู้สมัครได้แม่นยำขึ้นด้วย 3 เทคนิคสัมภาษณ์งานแบบไม่ซ้ำใคร

วิชัยเสนอกับผู้จัดการแผนก ขณะที่กำลังนั่งพูดคุยปรึกษากันถึงวิธีการสัมภาษณ์งานเพื่อหาพนักงานใหม่เข้ามาร่วมทีม

การสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนสำคัญที่แต่ละองค์กรใช้ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม เข้ามาทำงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ictfestantigua.comโดยทั่วไปผู้สัมภาษณ์มักสอบถามในเรื่องของเนื้องาน หรือทักษะความรู้ในงาน รวมถึงเรื่องของทัศนคติ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ หรือมนุษยสัมพันธ์ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานร่วมกับคนอื่น แล้วนำผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งสองส่วนนี้มาพิจารณาร่วมกัน แต่ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่เริ่มหากลยุทธ์ในการสัมภาษณ์งานที่แตกต่างออกไปจากเดิม เพื่อเป็นการทดสอบความคิดและวิธีการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของผู้สมัครงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถวิเคราะห์และเข้าใจตัวตนของผู้สมัครงานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

มาดูกันว่า JobThai.com/REACH มีเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบไหนมาฝากบ้าง ที่จะทำให้องค์กรเข้าใจผู้สมัครงานได้มากขึ้น

ใช้คำถามสัมภาษณ์งานแปลก ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงาน เช่น ถ้าเกิดมีซอมบี้บุกโลกจริงคุณจะทำอย่างไร เพื่อให้เห็นถึงวิธีคิดและตัวตนของผู้สมัคร
สร้างสถานการณ์จำลองระหว่างสัมภาษณ์ ให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมา เพื่อดูปฏิกิริยาของผู้สมัคร และดูว่าเขาจะจัดการและรับมือกับปัญหานั้นอย่างไร
ทำเวิร์กชอปหรือทดลองทำงานด้วยกันจริง ๆ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้สมัครได้ชัดเจนขึ้น