หลักการหางาน

หลักการทำงานให้สำเร็จ

เมื่อมีการทำก็อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น เราจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆ ไม่หยุดยั้ง vngame.org
ไม่ควรหยุดยั้งการพัฒนาตนเอง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น พัฒนาในเรื่องบุคลิก พฤติกรรม และวิธีการทำงาน
พัฒนาจุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเองอยู่เสมอ เช่น ถ้าเราอ่อนภาษาอังกฤษก็ควรหาอ่านความรู้เพิ่มเติม พัฒนาแนวคิดแบบใหม่ในการทำงาน 
ความอดทน ทำงานอยู่ในคนหมู่มาก จะต้องอดทนต่อการติฉินนินทา ดูหมิ่น คำพูดเสียดสี ความเครียด