หลักการเขียน Resume

เขียนเรซูเม่ออนไลน์ (Online Resume) สมัครงานอย่างไรให้โดนใจนายจ้างยุค AEC

ProResumeAsia คืออะไร?
ProResumeAsia เป็นเว็บไซต์เพื่อการหางานและสมัครงานแบบมืออาชีพ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านการศึกษาวิธีการเขียนเรซุเม่มาก่อน ผู้ใช้ ProResumeAsia จะได้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การสร้างประวัติส่วนตัว (หรือเรซูเม่) การสร้างและส่งจดหมายต่างๆที่เกี่ยวกับมารยาทในการสมัครงาน การประเมินค่าจ้างที่มีมาตรฐานสากลและมีประโยชน์ต่อการต่อรองเงินเดือนกับผู้สัมภาษณ์ มารยาทและการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน รวมถึงแหล่งรวมงานใหม่ที่อัพเดททุกวันและมีงานให้เลือกทั้งงานในประเทศและงานในทวีปเอเชีย

ProResumeAsia มีขั้นตอนการเขียนเรซูเม่ ที่มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งประโยคต่างๆมากกว่า 1500 ประโยค ที่ผู้ใช้งานแต่ละสายอาชีพสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงกับทักษะความสามารถของผู้ใช้แต่ละคน
ProResumeAsia จะเข้าใจถึงมารยาทในการสมัครงาน โดยเฉพาะขั้นตอนการส่งจดหมายสมัครงานและจดหมายขอบคุณหลังการสมัครงาน รวมถึงจดหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ดังนั้น แม้ว่า ผู้ใช้จะเป็นผู้หางานมือใหม่ ก็สามารถสมัครงานแบบมืออาชีพและได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์งานสูง เช่นเดียวกับผู้ที่ผ่านการสมัครงานทำงานมาแล้ว
ProResumeAsia ยังมีตัวช่วยให้ผู้ใช้รู้วิธีการเจรจาต่อรองเงินเดือนและรู้จักการสำรวจตัวเองด้วยโปรแกรมประเมินฐานเงินเดือนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ใช้
ProResumeAsia มีวีดีโอตัวอย่างเกี่ยวกับคำถามสัมภาษณ์งานกว่า 500 คำถาม เพื่อให้ผู้ใช้มีความพร้อมและมีความมั่นใจมากที่สุดก่อนการเข้าสัมภาษณ์งานจริง
ProResumeAsia รวบรวมแหล่งงานทุกสาขาอาชีพและงานในทุกพื้นที่ทั่วทั้งทวีปเอเชีย ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการทำงานที่ไหน ในประเทศหรือต่างประเทศ คุณสามารถมีโอกาสมากขึ้นในการหางาน สมัครงานที่ ProResumeAsia
ตัวอย่างเรซูเม่จาก ProResumeAsia ictfestantigua.com

ตัวอย่าง เรซูเม่ สมัครงาน ภาษาอังกฤษ สำหรับงานขาย Sales
ตัวอย่าง เรซูเม่ สมัครงาน ภาษาอังกฤษ สำหรับโปรแกรมเมอร์
ตัวอย่างเรซูเม่ภาษาอังกฤษ งานธุรการ ประสานงาน เสมียน หรือ Admin
ตัวอย่างเรซูเม่ภาษาอังกฤษ งานบัญชี หรือ Accounting ระดับเด็กจบใหม่
ตัวอย่างเรซูเม่ภาษาอังกฤษ งานการตลาด และบริหารแบรนด์สินค้า ระดับหัวหน้างาน
ตัวอย่าง Resume สมัครงาน ภาษาอังกฤษ งานสถาปัตย์ (Architecture)
ตัวอย่าง Resume สมัครงาน ภาษาอังกฤษ งานวิศวกร ระดับหัวหน้างาน
ตัวอย่าง Resume สมัครงาน ภาษาอังกฤษ งานผู้จัดการโครงการ หรือ Project Manager (SAP System)
ตัวอย่าง Resume สมัครงาน สำหรับ งานขายและงานการตลาดระหว่างประเทศ ระดับหัวหน้างาน
ตัวอย่าง Resume สมัครงาน ภาษาอังกฤษ งานพยาบาล (Nursing Services)
ตัวอย่างเรซูเม่ (Resume) งานการโรงแรม Hotel Receptionist
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (ไอที) หรือ Account Executive (IT)
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ Assistant Director
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Administrative Assistant (Customer Service)
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ พนักงานขายสื่อโฆษณา หรือ Account Executive (Advertising)
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ งานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Payroll Manager)
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager)
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager)
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (วางบิล) หรือ Administrative Officer (Billing)
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Real Estate Sales Professional)
ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งหัวหน้าเลขานุการประจำสำนักงานทนายความ Office Manager (Legal Secretary)