เริ่มงานวันแรก
ข่าวทั่วไป

เริ่มงานวันแรกกับภาษากาย

ความประทับใจครั้งแรกจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เห็นด้วยตา ซึ่งก็คือ การแสดงออกด้วยภาษากาย เพื่อให้เริ่มงานวันแรกเป็นไปได้ด้วยดี มาดูเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้คุณสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ในการเริ่มงานวันแรกผ่

Read more