หลักการเขียน Resume

การเขียน Resume ภาษาอังกฤษ

แนะนำการเขียน  Resume ภาษาอังกฤษ เมื่อเด็กจบใหม่จะรู้สึกว่าการเขียนเรซูเม่สำหรับสมัครงาน IT เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจ เพราะไม่มีรูปแบบ อีกทั้งไม่รู้ว่าจะต้องมีวิธีการเขียนอย่างไร จึงจะทำให้เรซูเม่ขอ

Read more