หลักการสัมภาษณ์

10 ข้อที่ไม่ควรทำ เมื่อสัมภาษณ์งาน

10 เรื่องห้ามพลาดในการสัมภาษณ์           เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ต้องการที่จะรับและคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในเชิงบวกเข้าร่วมท

Read more